PRODUKTER
FÖNSTERBESLAG
DÖRRBESLAG
GÅNGJÄRN
Ofalsade dörr- & fönstergångjärn
Överfalsade dörr- & fönstergångjärn
Franska gångjärn
Utanpåliggande dörrgångjärn
Utanpåliggande fönstergångjärn
Övriga gångjärn
KROKAR
SKRUV OCH FÄSTDETALJER
SKÅPBESLAG
VERKTYG
TILLFÄLLIGA PARTIER
DANSKA BESLAG
NORSKA BESLAG
Produkter / GÅNGJÄRN / Ofalsade dörr- & fönstergångjärn

 Produktnamn: Tidsperiod: Förebild:
 Gångjärn 5020Aug Stenman Nr 220
 Gångjärn 5020Eca 1880 - 1925Jernbolaget Nr 02b
 Gångjärn 5020Fca 1880 - 1925Jernbolaget N:o 02a
 Gångjärn 5020Rca 1935 - 1970Aug Stenman Nr 222
 Gångjärn 5021ca 1870 - 1935Aug Stenman Nr 224
 Gångjärn 5021Eca 1880 - 1925Jernbolaget N:o 02b
 Gångjärn 5021Fca 1880 - 1925Jernbolaget N:o 02a
 Gångjärn 5021Rca 1935 - 1970Aug Stenman Nr 228
 Gångjärn 5022ca 1870 - 1935Priorverken Nr 220
 Gångjärn 5022Eca 1880 - 1925Jernbolaget N:o 02b
 Gångjärn 5022Rca 1935 - 1970Aug Stenman Nr 222
 Gångjärn 5023ca 1870 - 1935Priorverken Nr 220
 Gångjärn 5023Eca 1880 - 1925Jernbolaget N:o 02b
 Gångjärn 5023Rca 1935 - 1970Aug Stenman Nr 222
 Gångjärn 50281870 - 1935Aug Stenman Nr 224
 Gångjärn 5028E1880 - 1925Jernbolaget Nr 02b
 Gångjärn 5028F1880 - 1925Jernbolaget Nr 02a
 Gångjärn 5028R1935 - 1970Aug Stenman Nr 228
 Gångjärn 5028RL1935 - 1970Aug Stenman Nr K228
 Gångjärn 5028RQL1965 - 1975Aug Stenman Nr K1228
 Gångjärn 50751870 - 1935Aug Stenman N:o 224
 Gångjärn 5075E1880 - 1925Jernbolaget N:o 02b
 Gångjärn 50761870 - 1935Aug Stenman N:o 220
 Gångjärn 5122ca 1870 -1935Aug Stenman 220 3½"x1¼"
 Gångjärn 5122R1935 - 1965Aug Stenman 222 3½"x1¼"
 Gångjärn 51281870 - 1935Aug Stenman N:o 224
 Gångjärn 5128E1880 - 1925Jernbolaget N:o 586
 Gångjärn 5128F1880 - 1925Jernbolaget Nr 02b
 Gångjärn 5128L1920 - 1935Aug Stenman Nr K224
 Gångjärn 5128R1935 - 1970Aug Stenman Nr 228
 Gångjärn 5128RL1935 - 1975Aug Stenman Nr K228
 Gångjärn 5128RQL1975 - 1995Aug Stenman Nr K1228
 Gångjärn 5138EL1880 - 1925Aug Stenman N:o K224
 Gångjärn 5138FL1880 - 1925Aug Stenman N:o K224
 Gångjärn 5138L1920 - 1935Aug Stenman N:o K224
 Gångjärn 5138RL1935 - 1995Aug Stenman N:o K228


Fönsterbeslag  |  Dörrbeslag  |  Gångjärn  |  Krokar  |  Skruv och färstdetaljer  |  Skåpbeslag  | Verktyg  
 
Eskilstuna Kulturbeslag AB
Fabriksgatan 5 | 633 46 Eskilstuna
Tel. 016-12 11 30 | Fax. 016-12 11 38
Besöksadress
Fabriksgatan 5 | Eskilstuna
 
Copyright 2014 Eskilstuna Kulturbeslag AB.
All rights reserved.
Beställ katalog | Företag | Privatperson
Om webbplatsen